Nanny direkt vom Hersteller

Durch den Kauf eines Atmungsmonitors für Babies über uns, helfen Sie Krankenhäusern.

Nanny je mimořádně spolehlivá

doc. MUDr. Hana Houšťková, CSc.

Monitor dechu Nanny je certifikovaným zdravotnickým prostředkem podle zákona č. 268/2014 Sb. Aby obstál ve schvalovacím řízení, musel úspěšně projít nezávislým klinickým hodnocením, které vypracovala doc. MUDr. Hana Houšťková, CSc. přednostka Pediatrické kliniky IPVZ, 1. LF Univerzity Karlovy, Thomayerova nemocnice Praha. Hana Houšťková patří k předním českým specialistům na syndrom náhlého úmrtí kojence (SIDS) a v oboru má více než čtyřicetiletou praxi.

„Monitor dechu Nanny považuji s ohledem na dlouholeté nasazení v naší klinické praxi a na výsledky klinického hodnocení za mimořádně bezpečný, bezporuchový a spolehlivý,” říká doc. MUDr. Hana Houšťková, CSc.

Kdy používat Nanny

Podle českých i zahraničních pediatrů je monitor dechu nezbytný v situacích, kdy kojenec trpí:

 • prokázanou spánkovou apnoí, která trvala víc než 20 sekund,
 • zachycenou apnoí s bradykardií (zpomalená srdeční akce),
 • apnoí z nedonošenosti,
 • ALTE příhodami,
 • poruchami dýchání,
 • bradykardií při léčbě kofeinem, teofylinem a podobnými léky,
 • černým kašlem,
 • svalovou slabostí,
 • vracením obsahu žaludku do jícnu nebo úst (gastroezofageální reflux),
 • chronickým plicním onemocněním,
 • neurologickým nebo metabolickým onemocněním ovlivňujícím kontrolu dýchání,
 • tracheostomií nebo anatomickými anomáliemi, které způsobují zranitelnost dýchacích cest.

Hlídání dechu je také nezbytné, pokud syndromu náhlého úmrtí podlehl některý ze sourozenců miminka.

„Je nutné si uvědomit, že monitor dechu je naprosto nezbytný také pro děti s nízkou porodní váhou, ale rozhodně to neznamená, že „zdravé“ děti ho nepotřebují. Rodiče se mohou rozhodnout i pro preventivní monitorování z nejrůznějších důvodů, i těch nezdravotních. Jestliže je matka plně vytížená péčí o další děti a domácnost, nemůže kojence sledovat trvale,” dodává doc. MUDr. Hana Houšťková, CSc.

Data podložená výzkumem

V klinickém hodnocení lékaři dlouhodobě sledovali Nanny v běžných podmínkách devíti různých pediatrických oddělení v pěti českých nemocnicích. Kromě toho dali Nanny na testování maminkám domů.

„Matky oceňovaly především spolehlivost, jednoduchost ovládání a pocit jistoty, díky kterému mohly klidněji spát.” popisuje doc. MUDr. Hana Houšťková, CSc.

V klinickém hodnocení také zaznělo, že:

 • ovládání a používání Nanny je mimořádně jednoduché,
 • nastavené parametry (poplach po 20 vteřinách bez nádechu nebo při méně než 8 nadechnutí za minutu) jsou všeobecně uznávané pro bezpečný monitoring,
 • Nanny bezchybně funguje i ve stojících kočárcích, nehybných koších a kolébkách.

„Výsledky hovoří za vše a já tak mohu potvrdit, že účinnost monitorů Nanny se při klinickém hodnocení i dlouhodobém používání plně prokázala,” uzavírá doc. MUDr. Hana Houšťková, CSc.

Artikel teilen

Krankenschwester online

Ihr Baby schläft schlecht oder hat Bauchweh?
Wie man ihm helfen könnte, fragen Sie einfach unsere Krankenschwester Tereza, die selber auch Mutter ist.

Glossar

Was ist SIDS und was bedeutet Kalibrierung? Eine Liste der von uns verwendeten Begriffe finden Sie hier.

Häufig gestellte Fragen

Finden Sie heraus, was andere Mütter und Väter am häufigsten fragen. Lernen Sie alles über die Funktionen, die Installation und die Bedienung von Nanny.

Seien Sie verifizierter Verkäufer von Nanny

Werden Sie Teil der Nanny Family und bieten Sie Müttern ein unikates Produkt, welcher diesen einen ruhigen Schlaf und Sicherheit für das Kostbarste - deren Kind - bietet. Wir schätzen gute Arbeit und bieten unseren Partnern Unterstützung und langfristiges Wachstum.

Willkommen bei uns!

Werden Sie Mitglied des Nanny-Teams

Sind Sie Mutter, welche unseren Atmungsmonitor für Ihr Baby genutzt hat oder sind Sie von unserem Produkt einfach begeistert? Wollen Sie sich etwas dazu verdienen? Sind Sie ein Influencer und wollen Sie helfen Kinderleben zu retten?

Schließen Sie sich uns an